Go To Top

Onze Service
Opleiding 'Bikers'


 
Het inzetten van bikers kan, mits op de juiste wijze uitgevoerd, de slagkracht en actieradius van de gemeentelijke handhavers in de Openbare Ruimte vergroten. Veel gemeentes gaan daarom zeker in stedelijke gebieden daar toe over om enerzijds het veiligheidsgevoel te vergroten en anderzijds preventief op te kunnen treden.
MountTrack heeft in samenspraak met ervaringsdeskundigen een adequaat opleidingsprogramma ontwikkeld dat z’n waarde in de praktijk heeft bewezen.

Doel van deze opleiding is om de gemeentelijke handhaver in de Openbare Ruimte voor te bereiden op in zijn inzet als biker.

Doelgroep zijn gemeentelijke handhavers.

Doelstelling van de opleiding ‘Bikers' is:

De inhoud van de opleiding ‘Bikers' is gericht op de specifieke situatie van de gemeente en bestaat uit de volgende onderwerpen:

Andere samenstellingen van de inhoud zijn mogelijk.

Voorgesprek
De opleiding wordt voorafgegaan door een voorgesprek. Het voorgesprek is noodzakelijk om de opleiding te laten aansluiten bij de wensen van de gemeentelijke organisatie. Naar aanleiding daarvan krijgt de opleiding ‘Bikers' definitief gestalte.

Andere relevante informatie over de opleiding ‘Bikers’:

Voor meer informatie over de opleiding ‘Bikers’ en een voorstel afgestemd op uw wensen kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen.